Ons podium is een gezellige, informele en veilige plek waar iedereen welkom is. Om dit zo te houden hebben we bepaalde huisregels opgesteld.

 • Heb je recht op korting omdat je Vriend of Beste Vriend bent? Dan moet je je kaart bij binnenkomst kunnen tonen.

 • Geldige legitimatie is verplicht. In geval van twijfel over je leeftijd, kunnen we je vragen om een geldige legitimatie.
 • Iedereen is welkom, maar vol is vol. Op last van de Brandweer mogen er maximaal 100 personen worden toegelaten. Aan de deur houden we dit nauwkeuring bij. Indien er zich 100 gasten in de zaak bevinden, behouden wij ons het recht voor je de toegang te weigeren. Wil je zeker weten dat je naar binnen kunt, bestel dan vooraf kaarten online in onze ticketshop.
 • Houding bezoeker. We verwachten van onze gasten dat zij zich niet hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).
 • Overlast, Alcohol & Drugs.
  • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
  • Het bezitten, gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden.
  • Bij geconstateerd gebruik of handel van drugs, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Wij geven geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook, door uiterlijk en gedrag overlast voor anderen veroorzaken.

 • Het is niet toegestaan eigen eet- en drinkwaren binnen ons bedrijf mee te nemen dan wel te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan om glazen/glaswerk mee naar buiten te nemen
 • Hinderlijk, intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Het benaderen van andere bezoekers dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag tegen personeel en bezoekers wordt niet geaccepteerd en kan tot verwijdering leiden.
 • Vernieling en vandalisme. Bezoekers die zich bij het verlaten van de horecagelegenheid luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang (blijvend) worden ontzegd.
 • Het bezit van wapens is ten strengste verboden. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Het is verboden om te roken in horecagelegenheid en de hal. Wil je toch roken, dan kan dat buiten.
 • Verloren en/ of gevonden voorwerpen. Muziekpodium DJS is niet aansprakelijk voor verloren kleding of andere voorwerpen. Als je een voorwerp vindt wat een andere bezoeker toebehoort, dan verzoeken wij je dit bij het personeel in te leveren. Gevonden voorwerpen worden uiterlijk 1 maand bewaard.
 • Overtreding huisregels. Bij het niet instemmen met de huisregels, uitlokken van overtredingen of het aanzetten hiertoe, wordt de toegang automatisch geweigerd/ ontzegd. Bij overtreding van wet of huisregels zullen eventuele, aan Muziekpodium DJS , opgelegde boetes worden verhaald op de overtreder/ bezoeker.
 • Klachten. Heb je klachten van welke aard dan ook? Meld ze dan onmiddellijk bij een medewerker of neem via de website contact met ons op!